Peunyata Umum Hak-hak Azasi Manusia Ban Sigom Dönja
Peukara 1
Bandum ureuëng lahé deungon meurdéhka, dan deungon martabat dan hak njang saban. Ngon akai geuseumiké, ngon haté geumeurasa, bandum geutanjoë lagèë sjèëdara. Hak dan keumuliaan.
Baca dengan Dr. Museini Hasan