Datganiad Cyffredinol O Hawliau Dynol
Erthygl 1
Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Fe'u cynysgaeddir â rheswm a chydwybod, a dylai pawb ymddwyn y naill at y llall mewn ysbryd cymodlon.
Darllen gan Endaf Buckley